Úvod » Slovník pojmů

Slovník pojmů

Zakládáme si na seriózním přístupu a chceme, abyste měli v našich službách jasno, proto jsme pro Vás připravili přehledný slovníček pojmů. Půjčky, bankovní i nebankovní, se totiž rozdělují do řady kategorií. Rozdělujeme je podle podmínek získání, délky splatnosti, výše úroků či zajištění.

U všech typů půjček je vždy potřeba předem zvážit své možnosti a poskytnutou půjčku řádně a včas splácet.

1.    Bankovní půjčky
V každé bance si můžete půjčit prakticky na cokoliv, přičemž s žádostí upějete skoro pokaždé, pokud nemáte záznam v registru dlužníků. Vždy budete muset doložit své příjmy, od čehož se pak bude odvíjet výše splátek. Počítat byste také měli s tím, že si u většiny bank budete muset založit účet, se kterým jsou samozřejmě spojené poplatky za vedení. Na druhou stranu pravděpodobně dostanete nižší úrokovou sazbu než u půjčky od nebankovních poskytovatelů, ale ani to není jednoznačná výhoda, protože musíte počítat s tím, že celkový objem závazku může být vzhledem k délce splácení poměrně vysoký.

2.    Nebankovní půjčky
Rychlost. Přesně ta by měla být největší výhodou nebankovních půjček. Pokud jste se ocitli v náhlé finanční nouzi, právě bleskové nebankovní půjčky vás z ní mohou rychle dostat. Vyřízení trvá ve většině případů doslova pár minut a i peníze jsou u Vás na účtu k dispozici ve velmi krátké době. V případě půjček vyplácených v hotovosti je celý proces ještě rychlejší. Další výhodou pak je, že (na rozdíl od některých bankovních úvěrů) poskytovatelé nebankovních půjček nevyžadují založení účtu. Naopak nevýhodou mohou být vyšší úroky.


3.    Půjčky bez potvrzení o přímu
Tyto půjčky cílí na ženy na mateřské dovolené, sociálně slabší či seniory, jelikož právě tyto skupiny obyvatel často nemají šanci doložit potvrzení o příjmu. K získání úvěru stačí, když předloží jen dva doklady totožnosti. Půčka se zpravidla poskytuje v malých částkách, přičemž vyřízení je většinou velmi rychlé. Daní jsou však vysoké poplatky spojené s půjčkou..

4.    Půjčky online
Pokud jste pracovně vytížení nebo se vám nechce stepovat ve frontách, půjčky online jsou nejlepším řešením. Vyplníte jen online formulář, společnost vás zkontaktuje a peníze máte na účtu ve velmi krátké době. Tato půjčka spadá do kategorie "půjčky do 24 hodin", je poměrně rychlá a nejpohodlnější.

5.    Akontace
Akontace je částečná platba předem v případě čerpání účelového úvěru či leasingu. Většinou jde o první částečně navýšenou platbu, která je uváděna v procentech z celkové ceny pořizované věci a pohybuje se zpravidla od 10% výše.

6.    Americká hypotéka
Jedná se o neúčelový úvěr zajištěný nemovitostí. Tyto úvěry jsou zpravidla možné využít k jakémukoli účelu a úroková sazba je vždy o pár procent vyšší než u klasické hypotéky.

7.    Anuitní splátka
Měsíční splátka úvěru, jež se skládá ze splátky jistiny a úroků.

8.    Bezúčelový úvěr
Je takzvaný úvěr na "cokoliv", kde klient může půjčenou částku využít pro jakoukoliv potřebu.

9.    Bezúročné období
Jedná se období, po které klient, v případě že vrátí všechny vyčerpané peníze, neplatí žádné peníze navíc. Toto období je využíváno především u kreditních karet, kde se zpravidla pohybuje od 30 do 50 dnů.

10.    Anuitní splátka
Měsíční splátka úvěru, jež se skládá ze splátky jistiny a úroků.

11.    Bonita
Je schopnost žadatele o úvěr splatit své finanční závazky.

12.    Dluh

Je závazek, který je daná osoba povinná plnit, například zaplatit či vrátit, jiné osobě.

13.   Dlužník
Dlužník je fyzická či právnická osoba povinná k plnění smluveného závazku vůči věřiteli.

14.    Hotovostní úvěr
Hotovostní půjčka či jinak řečeno úvěr, je krátkodobá možnost získání obnosu až v řádech desítek tisíc korun a zcela volně s ním manipulovat bez dokládání účelu.

15.    Jistina
Je objem půjčených prostředků. Je to vlastně celková částka úvěru bez budoucích úroků a poplatků.

16.    Měsíční splátky

Jde o pravidelné splátky úvěru v předem smluvených měsíčních intervalech v přesných částkách, které jsou uvedené ve smlouvě o úvěru.

17.   Dlužník
Dlužník je fyzická či právnická osoba povinná k plnění smluveného závazku vůči věřiteli.

18.    p.a.
Značí úrokovou sazbu za jeden kalendářní rok.(např.7% p.a. = 7% ročně).

19.    Potvrzení příjmu
Bankovní formulář, který je nutný pro získání většiny úvěrů. Tento formulář potvrzuje zaměstnavatel.

20.    Předčasné splacení

Je mimořádné splacení závazku ještě před uplynutím doby splacení, uvedené v smlouvě o úvěru.

21.   Revolvingový úvěr
Je typ krátkodobého úvěru s možností opakovaného výběru finančních prostředků dle smluvené výše. Většinou se uzavírá na dobu jednoho roku. Výhodou tohoto úvěru není nutnost uzavírat neustále novou smlouvu, avšak musí dodržovat podmínky, ke kterým se smluvně zaváže.

22.    Refinancování
Splácení stávající půjčky další novou výhodnější půjčkou, kterou věřitel poskytne klientovi s již probíhající půjčkou.

23.    RPSN

Je Roční Procentní Sazba Nákladů úvěru. RPSN vyjadřuje celkové náklady na daný úvěr, jako je úrok, poplatky za sjednání a vedení úvěru, pojištění a další.

24.   Scoring
Je posuzování žadatelů o úvěr, zda klient může získat úvěr. Posuzování je prováděno podle předem stanovených kritérií.

25.    Smluvní pokuta
Je předem smluvená finanční sankce, kterou věřitel může udělit klientovi při porušení předem smluvených podmínek.

26.    SOLUS
Sdružení právnických osob, jež sdílejí informace o neplatičích za účelem zvýšení ochrany členských společností a také samotných zákazníků před zadlužováním.

27.    Splátka

Částka jež klient pravidelně, dle smluvené výše a podmínek, splácí věřiteli za účelem umoření dluhu.

28.   Splátkový kalendář
Jde o dlouhodobý, oběma stranami dohodnutý, plán splátek, ve kterém je zanesena přesná částka a termíny ke splácení daného úvěru.

29.    Spotřebitelský úvěr
Krátkodobý až střednědobý typ úvěru, který je primárně určen fyzickým osobám na nákup spotřebního zboží a služeb. Tento druh může být jak neúčelový, tak vázaný účelem.

30.    Upomínka
Výzva klientovi od finanční instituce, že smluvená splátka nepřišla v daném termínu.

31.    Úrok

Finanční odměna, kterou platí klient věřiteli za poskytnutý finanční obnos.

32.   Úroková sazba
Je cena zapůjčené finanční částky, která je obvykle vyjádřená v procentech za rok.

33.    Úvěr
Je poskytnutí určitého finančního obnosu za předem smluvený úrok a na určitou dobu. U některých druhů úvěrů je také nutnost uvést k jakému účelu bude úvěr čerpán.

34.   Věřitel
Je fyzická nebo právnická osoba, která poskytla úvěr za účelem zisku.

35.    Žadatel o úvěr
Zletilá osoba, oprávněná k právním úkonům a žádající o úvěr.