Úvod » Často kladené otázky » Co se stane, pokud nemohu aktuálně splácet půjčku včas?

Co se stane, pokud nemohu aktuálně splácet půjčku včas?

Co nejdříve nás kontaktujte telefonicky. Pokusíme se nalézt společné řešení a můžeme např. odložit splácení půjčky na další měsíc nebo i déle. V případě vaší nečinnosti jsme oprávněni účtovat smluvní pokutu ve výši 0,5% z aktuální výše nesplacené jistiny za každý den prodlení. Dále jsme oprávněni při nereagovaní na naše upomínky a telefonáty, postoupit půjčku vymahací agentuře, která může v krajním případě vymáhat pohledávku exekucí. Musíme vás upozornit, že je také podepisována rozhodčí doložka, která je v případě neplnění povinností vyplývajících ze smlouvy o půjčce exekučním titulem.